Studiefonds

In Armenië gaan de kinderen vanaf hun 2de tot hun 6de jaar naar een kinderheim.Vanaf hun 6de gaan ze naar de middenschool.Op 18-jarige leeftijd verlaten ze de school met een certificaat.Met dit certificaat kunnen ze verder studeren op een instituut of universiteit of een vak leren.
De vervolg opleidingen moeten volledig zelf betaald worden.

Ze kunnen zich inschrijven voor een instituut of universiteit, daarvoor moet eerst een toelatingsexamen gedaan worden.Als de uitslag voldoet aan de eisen en de studiekosten kunnen worden betaald worden ze toegelaten tot een instituut of universiteit.De studenten studeren vier jaar om hun basis diploma te behalen en dan moeten ze nog twee jaar verder studeren om de complete studie af te ronden.U raadt het al, de kennis en inzet is er wel, maar de financiële middelen ontbreken.Dit fonds heeft tot doel studenten die leven in de regio Shirak en Lori, na selectie en een toetsing door het comité van het N-G-O (Non Government Organisation), de mogelijkheid te bieden om verder te studeren op een instituut of universiteit.

De studiekosten voor het instituut in Gyumri bedragen ongeveer € 300,- tot € 400,- per halfjaar.De studiekosten voor de universiteit in Jerevan bedragen ongeveer € 400,- tot € 500,- per halfjaar.

Ondersteuning van dit fonds is mogelijk door een student financieel te adopteren, of door een donatie te doen aan het studiefonds.

Wilt u een student financieel adopteren of een donatie of een periodieke donatie doen aan het studiefonds?
Dat kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27 onder vermelding van studiefonds.
Voor het adopteren van een student kunt u contact opnemen met de secretaris Saskia Hesse: mobiel 06-12232351, mailadres info@kinderhulparmenie.nl.
De stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.