Families helpen families

Het spreekt al een beetje voor zich.De bedoeling van dit project is dat een Nederlandse familie, een Armeense familie met kinderen financieel gaat ondersteunen.Het comité van de N-G-O (Non-Governmental-Organisation) selecteert in Armenië de families die voor hulp vanuit Nederland in aanmerking komen.

Het comité maakt schriftelijk de namen en adressen van de families aan de stichting bekend.Een Nederlandse familie krijgt een familie aangewezen die ze financieel gaan ondersteunen.
De financiële ondersteuning is vastgesteld op € 16,00 per maand.
Als uitgangspunt wordt de leeftijd van het jongste kind genomen en in het kwartaal waarin het kind 18 jaar wordt, stopt de ondersteuning.

Van deze bijdrage komt € 12,50 rechtstreeks bij de Armeense familie terecht.Dit bedrag is voor de 1e levensbehoefte.
Er wordt € 3,50 gereserveerd voor bank -en administratiekosten en de onkosten vergoeding voor het comité van de N-G-O.
Om de bankkosten zo laag mogelijk te houden boekt de stichting het geld éénmaal in de 3 maanden over naar Armenië.

De stichting zorgt er voor, dat de bank in Armenië het juiste bedrag op de rekeningen van de desbetreffende gezinnen overboekt.De gemachtigde van het gezin kan maandelijks uw bijdrage met een pasje en legitimatie bij de bank ophalen.“Stichting Kinderhulp Armenië” streeft ernaar dat u één keer per jaar een bericht ontvangt van de familie die u financieel ondersteunt.
Dit is mogelijk doordat er bij het comité een lerares Duits en Engels betrokken zijn.

Wilt u een gezin met kinderen in Armenië ondersteunen?
Neem dan contact op met onze secretaris: Saskia Hesse, mobiel 06-12232351, mailadres info@kinderhulparmenie.nl.
Een donatie of een periodieke donatie kan natuurlijk ook.
Dat kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27 onder vermelding van families helpen families.
De stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.