Bezoek aan de kringloop winkel KOOK

07-05-2019

Op zaterdag 4 mei zijn Marijke Langenberg (voorzitter) en Fred Zonneveld (penningmeester) naar de kringloopwinkel KOOK (Komité Ontwikkelingshulp Overdie Kooimeer) geweest om kennis te maken met het bestuur van KOOK.

De stichting heeft een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning bij het opknappen van een leslokaal in de muziekschool in Snogh. Wij hebben inmiddels een positief antwoord gekregen op onze aanvraag. Mede dat was de reden om op bezoek te gaan. We hadden een bedank kaart en een doos Merci meegenomen waaruit de medewerkers een reepje konden nemen.

Cultuur staat in Armenië hoog in het vaandel. Het is voor hen heel belangrijk om hun authenticiteit te bewaren. Omdat er in de dorpen weinig te doen is en er ook nauwelijks geld beschikbaar is om iets te organiseren hebben wij als bestuur van st. kinderhulp met de burgemeester gesproken, nadat wij verrast werden op een muziekuitvoering. De kinderen uit Snogh en directe omgeving maken gebruik van de muziekschool waar onderricht wordt gegeven in het bespelen van diverse instrumenten waaronder traditionele instrumenten, ook in het zingen, toneel, tekenen en schilderen. Het is noodzakelijk, dat de kinderen ook de ruimte hebben om met elkaar te kunnen musiceren en les te krijgen. De ruimte van nu is niet functioneel, te klein, de vloer beweegt en er zitten gaten in de vloer, de lambrisering is er half af, er zitten gaten in de wanden en de ramen zijn kaal, zonder gordijnen.

De uitvoering zal plaatsvinden door plaatselijke werkmensen en de ouders, gecontroleerd door de burgemeester en onze contactpersonen. De continuïteit van de werkzaamheden is gewaarborgd, omdat het al een bestaande situatie is en onder leiding is van de gemeente.