Stichting Kinderhulp Armenië 12½ jaar

23-03-2019

Op 9 oktober 2006 is de stichting officieel gestart door notariële vastlegging bij Notaris Broekkamp en inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37128079.
Dus 9 april 2019 bestaat de stichting 12½ jaar. Een moment om even stil te staan, waarom de stichting Kinderhulp Armenië en ook wat hebben we allemaal gedaan zonder te diep in details te duiken.De initiatief nemers hebben na veel overleg zowel in Nederland als met personen in Armenië (onze contact personen aldaar) het besluit genomen om de stichting op te richten.

Het doel van de stichting was en is nog steeds:

Families helpen families: dit initiatief heeft als doel dat een Nederlandse familie een Armeense familie financieel adopteert om te voorzien in de eerste levensbehoefte, voor een van tevoren vastgesteld termijn en een maandelijks bedrag.

Het studiefonds: dit initiatief heeft als doel Armeense kinderen financieel te ondersteunen door een bijdrage in de studie kosten of een volledige studie te betalen. De te betalen bedragen zijn niet van te voren vast te stellen, alleen een donateur zelf kan een vast bedrag aan het studiefonds doneert.

Het zomerkamp: dit initiatief heeft tot doel om in Armenië een zomerkamp te organiseren voor de minst bedeelde Armeense kinderen in bepaald gebied.

Wij hebben veel families in Armenië kunnen helpen in de afgelopen jaren. Op dit moment hebben we 34 families in Nederland die dan ook 34 families in Armenië ondersteunen. Er zijn families die vanaf het begin een Armeense familie hebben ondersteunt; zij hebben in de jaren steeds andere families kunnen helpen.Studenten proberen wij met de middelen die we hebben, op verzoek te ondersteunen in de studie kosten.
In de 12½ jaar hebben wij 39 studenten kunnen helpen.Wij ontvangen ook wel donaties specifiek voor het studiefonds.Voor de jaarlijkse zomerkampen zorgen wij voor financiële ondersteuning. Zo kunnen op twee locaties, een in de regio Lori en een in de regio Saratak- Gyumri, totaal zo’n 50 kinderen vakantie vieren.

Dit alles kunnen wij doen door de financiële steun die wij ontvangen. Natuurlijk kunt u ons helpen om dit alles te blijven doen.
Een gift is welkom.
Een gift aan de stichting kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27, t.n.v. “Stichting Kinderhulp Armenië”.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37128079. De Stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.