Brief van studente Engels

17-07-2018

Een mooie brief van een studente Engels die de stichting, mede dankzij u, financieel ondersteund. Onder vindt u de vertaling van de brief.

Hi my dear ,precious friends.

I am writing to you a little late because of our delayed exams. I owe me to inform you that I have already finished my second course.I have done all my 6 exams succesfully, so my second year is totally 86 point from 100,which is considered the stage of excellency.Every year I feel one step closer to my goal .What I am about to write will probably never be enough to express my infinite gratutide.I am feeling toward you something will remain for the rest of my life. You have contributed in wonderful and unexplainable manner to my knowledge and my future career. Every lecturer in every year is a new discovery ,who fulfill not only my knowledge ,but also give us the lessons for life. Thank you for supporting me, coloring my life, and giving me opportunity to taste the corps of the knowledge.I hope one day I will also be able to contributed to the education of the chidren who need it like you. Let God’s love always be with you and your family. Let the peagons of the peace always be the overhead of your family. I am looking forward to seeing you in September. Lots of thanks from my family. Love you all. I have already attached my picture in our auditorium in the University.

Love Nona


Hallo mijn lieve, dierbare vrienden.

Ik schrijf u een beetje laat vanwege onze vertraagde examens. Ik wil u informeren dat ik reeds mijn tweede jaar heb afgerond. Ik heb alle 6 examens succesvol gemaakt en dus mijn tweede jaar in totaal 86 punten van de 100 gehaald, dit wordt beschouwd als excellent. Elk jaar kom ik een stap dichter bij mijn doel. Wat ik nu ga schrijven zal waarschijnlijk nooit volstaan om mijn oneindige dankbaarheid te beschrijven. Ik voel iets voor u wat de rest van mijn leven zal blijven. U heeft bijgedragen op prachtige en onverklaarbare wijze tot mijn kennis en mijn toekomstige loopbaan. Ieder jaar is een nieuwe ontdekking, waarbij docenten niet alleen mijn kennis hebben verrijkt, maar ons ook lessen geven voor het leven. Dank u voor de steun, die mijn leven gekleurd heeft en de gelegenheid om te proeven van de wetenschap. Ik hoop dat ik ook op een dag zal kunnen bijgedragen aan de opvoeding van de kinderen die het nodig hebben net als u. Laat de liefde van God altijd met u en uw gezin zijn. Laat de vredesduiven altijd over uw familie vliegen. Ik verheug me op uw bezoek in september. Heel veel dank ook van mijn familie. Love to you all.

Love Nona.

p.s. mijn foto heb ik al opgehangen in het auditorium van de universite