Donatie Zomerkamp

20-05-2018

GRAAG EVEN UW AANDACHT VOOR HET VOLGENDE : ELK JAAR WORDT ER EEN ZOMERKAMP GEORGANISEERD DOOR ONZE 2 CONTACTPERSONEN IN GYUMRI EN LORI.

IN HUN EIGEN GEBIED ZORGEN ZIJ MET BEHULP VAN VRIJWILLIGERS ERVOOR DAT ER ZO’N 35 KINDEREN GEDURENDE 14 DAGEN EVEN ONBEZORGD KUNNEN GENIETEN VAN EEN VAKANTIE IN HET ZOMERKAMP.

ER WORDT GEZORGD VOOR GOEDE VOEDING, RUST, GEZELLIGHEID, SPORT EN EXCURSIES. VAAK IS DIT HET ENIGE MOMENT DAT DE KINDEREN VAKANTIE HEBBEN GEWOON OMDAT ER VOOR DE GEZINNEN GEEN GELD IS OM OP VAKANTIE TE KUNNEN GAAN.

ONS DOEL VAN DIT PROJECT IS DAN OOK OM DE KINDEREN ONBEVANGEN EN ZORGELOOS TE LATEN GENIETEN IN HUN EIGEN OMGEVING

DIT ALLES KOST VEEL GELD.

WIJ WILLEN U DAN OOK VRAGEN OM EENMALIG EEN BIJDRAGE TE GEVEN, TEN BEHOEVE VAN DIT ZOMERKAMP! ELKE BIJDRAGE, HOE KLEIN OF GROOT DAN OOK ZORGT DAT HET ZOMERKAMP OOK DIT JAAR WEER DOOR KAN GAAN.(DONATIES KUNNEN GESTORT WORDEN OP NL63RABO0127185127 t.n.v. STICHTING KINDERHULP ARMENIE o.v.v. ZOMERKAMP)

ALLE BEETJES HELPEN!

ONS STREEFBEDRAG IS 1000 EURO. HELPT U ONS OM DIT TE REALISEREN?

ALVAST ONZE HARTELIJKE DANK NAMENS HET BESTUUR VAN DE STICHTING KINDERHULP ARMENIË