Nieuwsbrief mei 2018

Zoals u al weer jaren gewend bent om deze tijd, publiceren wij de “Nieuwsbrief” van Stichting Kinderhulp Armenië.

Kerst- en Nieuwjaarswensen
Tijdens de periode van Kerst – en Nieuwjaar, hebben vele van u een Kerst- Nieuwjaarswens ontvangen van uw sponsorfamilieHelaas was dit nog niet het geval voor al onze sponsorfamilies. Jammer, maar we gaan er ons best voor doen, dat iedereen in de toekomst een berichtje krijgt.

Kinderheim Saratak
Met medewerking van u en van vele sponsoren hebben wij ons erg ingezet voor het Kinderheim in Saratak. Als wij onze contactpersonen mogen geloven, en dat doen we natuurlijk, dan is de renovatie spoedig een feit. Gedurende een lange winterperiode heeft de bouw stil gelegen, maar na de Pasen was de vorst weg en kon er een begin gemaakt worden met het dak. Op dit moment is men bezig met het plaatsen van de verwarmingsketel en de radiatoren. U kunt de aangeleverde foto’s zien van de renovatie werkzaamheden op onze website www.kinderhulparmenie.nl. In september van dit jaar gaan wij met een kleine delegatie op werkbezoek in Armenië.

Zomer-rustkampen
Het zal dit jaar erg moeilijk worden om de zomer-rustkampen voor de Armeense kinderen weer te laten plaatsvindende. De bijen, die in principe voor de financiering van de kampen moesten zorgen d.m.v. de verkoop van honing, zijn bijna allemaal dood. Dit door de extreme hitte van afgelopen zomer en de slecht afgevoerde fijnstof van de kopermijn in Snog/Alaverdi. De kopermijn zal worden gemoderniseerd door de Chinezen. Dat zal de gezondheid van mens en dier en ook de werkgelegenheid ten goede komen. De renovatie van het Kinderheim heeft een grote bres geslagen in ons budget. Wij hopen, en vertrouwen, dat u ons een stukje zult helpen om er voor te zorgen, dat deze kampen, die zo ontzettend belangrijk zijn voor de Armeense kinderen, ook dit jaar weer plaats kunnen vinden.

U kunt uw financiële hulp/bijdrage overmaken op het u bekende Rabonummer o.v.v Zomer-rust kampen.

Rabo fietstocht
De Rabo fietstocht, waar wij elk jaar aan hebben deelgenomen en waarmee wij 300 euro konden verdienen, wordt niet meer georganiseerd. Daarvoor in de plaats gekomen is de Clubkas. Helaas is onze stichting hiervoor uitgesloten, omdat het “goede doel”waar je voor fietst, zich in de regio moet bevinden. Dus voor onze Stichting is er geen geld meer te verdienen bij de Rabo bank. Heel jammer.

ANBI status
Na een kleine aanpassing op onze website m.b.t. de financiële vergoeding van onze bestuursleden met de vermelding, dat wij onbezoldigd zijn, Pro Deo werken, is de ANBI status van onze stichting weer gecontinueerd.

Jong Bloed
Omdat de meeste leden van ons bestuur een leeftijd hebben bereikt, die al flink boven de pensioenleeftijd is uitgestegen zouden wij graag wat “Jong Bloed” in ons stichtingsbestuur verwelkomen, om zo de voortgang van de hulp, die nog zo ontzettend nodig is, te kunnen blijven continueren.

Bent u, of kent u iemand, die affiniteit heeft met arme kinderen In Armenië en met ons wil samenwerken op basis van vrijwilligheid, graag, meld u dan bij Marijke Langenberg 072 5113120

Wet op de Privacy
Separaat sturen wij een formulier m.b.t. de wet op te privacy. Wilt u zo goed zijn hierop uw mening aan te geven en aan onze secretaris terug te zenden. Velen van u hebben dit reeds gedaan, dank hiervoor.

Om er zeker van te zijn niemand te vergeten, bedanken wij een ieder die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet voor de kwetsbare kinderen in Armenië.

Zeker ook namens de ouders of verzorgers van deze kinderen, hartelijk dank.

Na ons werkbezoek in Armenië, in september, zullen wij u uitgebreid op de hoogte stellen van onze bevindingen. De berichten vanuit Armenië zijn erg hoopvol en enthousiast en het bestuur kan dan ook niet wachten om dit met eigen ogen te gaan bewonderen.

Wij wensen u een heerlijke zonnige zomer.

Met vriendelijke groet,
Namens Stichting Kinderhulp Armenië

Marijke Langenberg