Bedankbrief van studente Nona

19-02-2018

Beste Marijke en leden van de Stichting,

Elke keer, als ik jullie schrijf of aan jullie denk, overkomt mij een onbeschrijfelijk gevoel van: dankbaarheid, erkentelijkheid…… Soms stel ik mijzelf de vraag: Hoe komt het, dat er goedhartige, vrijgevende mensen als jullie in mijn leven zijn. Vanwege jullie vrijgevigheid, heb ik het tweede jaar op de Universiteit kunnen afronden, een verrijken van mijn kennis, het ontwikkelen van mijn vaardigheden, meer dieper onderzoeken van de Engelse taal. Ik leer goed, en doe mijn best om de kennis tot mij te nemen. Ik schrijf jullie over mijn studie, omdat ik weet, dat jullie graag op de hoogte willen zijn en dat jullie ook blij zijn met mijn vorderingen. Ik ben gelukkig omdat jullie mij helpen om te kunnen studeren. Zonder jullie financiële steun had ik dat niet gekund. Ik ben klaar met mijn eerste termijn van het tweede jaar en heb 6 examens gedaan en behaalde hoge cijfers. Dus is mijn uiteindelijke resultaat van de eerste termijn 85 scores van 100. Ik ben super blij met de mogelijkheid om een goede opleiding te volgen en de belangrijkste internationale taal te leren. Dit is zo belangrijk voor mijn toekomst. Ik denk, dat onderwijs een krachtig wapen is om ons leven te veranderen. Mijn familie en ik bidden elke dag tot God voor jullie gezondheid. God zegene jullie en jullie gezin.

Met warme groeten en hugs van Nona en familie.


Oorspronkelijke tekst:


Dear Marijke and members of the foundation

Every time , I write to you or think about you , indescribable feelings saturate me : thankfulness, gratitude…Sometimes I ask me this question: is it fate that I have such kind-hearted people like you in my life .Because of your generosity, it is the second year that I can go to University, and enrich my knowledge, develop my skills ,more deeply investigate the English language. I learn well, and do my best in order to have deep knowledge. I write to you about my study, because I know that you’’ll be happy about my success, and you’’ll feel better when you know that your enclosure reached its destiny ,and every night when you put your head on the pillow ,you’’ll feel quite, because you help one girl who hasn’t had a financial opportunity to learn. So I have finished my first term of the second year and passed 6 exams and got high marks. So my final result of the first term is 85 scores from 100. I am super happy to have the possibility to get a good education and learn the most important international language. This is so important for my future. I believe education is the most powerful weapon to change our lives. Me and my family every day pray to God for your health, long life to you. God bless you and your families.

With warm greetings and hugs you Nona and family..