Contact

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: “Stichting Kinderhulp Armenië”

Secretariaat: Transvaalkade 43, 1092JN, Amsterdam
Telefoon: 020-6659427 / 06-12232351
Email:  info@kinderhulparmenie.nl
 
Bestuur: Jaap Langenberg voorzitter telefoon 06-51326579
Saskia Hesse secretaris telefoon 020-6659427
06-12232351
Fred Zonneveld penningmeester telefoon 06-36137429
Hanny Duzink bestuurslid telefoon 072-5159987
Nona Taroyan bestuurslid telefoon 06-43080647

Het bestuur is onbezoldigd.