ANBI toelichting

In het kader van de regels van de Belastingdienst rondom ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn wij verplicht een aantal gegevens via deze website beschikbaar te stellen.

Naam: Stichting Kinderhulp Armenië
Fiscaal nummer: 817097132
Contactgegevens: Secretariaat: Transvaalkade 43, 1092JN, Amsterdam
Doelstelling: Ondersteunen van kansarme kinderen in Armenië op basis van gezin adoptie, studie, zomer vakantiekamp, hulp goederen transport en kleine projecten.
Beleidsplan: Op basis van giften en donaties word een bestedingsplan gemaakt.
Bij het familie tot familie project word er 3 maandelijks de maandelijkse donaties van de Nederlandse families overgeboekt naar de families in Armenië.
Alle financiële middelen die bij Stichting Kinderhulp Armenië binnen komen worden daadwerkelijk besteed aan projecten in Armenië
Statuten (pdf)
Huishoudelijk regelement (pdf)
Bestuur: Jaap Langenberg (Voorzitter)
Saskia Hesse(secretaris)
Fred Zonneveld (Penningmeester)
Hanny Duzink (Bestuurslid)
Nona Taroyan (Bestuurslid)
Beloningsbeleid: Het bestuur is onbezoldigd.
Uitgeoefende activiteiten: Rabobank sponsor fietstocht
Keaskoppenstad fotostudio 1573
Sponsor tocht VIA Vereniging Interessante automobielen
Dorcas Heiloo
Diaconie ELG Eindhoven
Particulieren sponsoring
Op dit moment worden er 36 gezinnen ondersteunt door een gezin in Nederland.
17 studenten hebben een gedeelte of een volledige studie kunnen volgen.
Voor het zomer vakantiekamp is een Bijen project opgezet. De opbrengst van de honing komt voor de helft ten behoeven van het zomer vakantiekamp en de andere helft ten behoeven van studenten.
In 2012/2013 is er een medische hulppost gerealiseerd.
In 2013 zijn er bij de peuterschool/kinderopvang 3 toilet groepen en een wasruimte gerealiseerd.
Elk jaar worden er 2 á 3 transporten gerealiseerd naar Armenië met kleding, schoenen, school spullen en verder van alles wat onze contactpersonen aangeven wat nodig is.
Financiële verantwoording: Jaarwerk 2013 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2014 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2015 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2016 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2017 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2018 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2019 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2020 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2021 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2022 St Kinderhulp Armenie.pdf
Jaarwerk 2023 St Kinderhulp Armenie.pdf

De stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
Giften aan de Stichting zijn aftrekbaar van de belasting.
Stichting kinderhulp Armenië is door de belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) onder het fiscaalnummer 817097132.
Dat betekend dat u de stichting in uw testament kunt opnemen. Er is geen successierecht verschuldigd.