Help de kinderen in Armenië

In 1988 is Armenië getroffen door een zware aardbeving in de regio Shirak en Lori. Meer dan 25.000 mensen werden slachtoffer van deze aardbeving, ze verloren hun huis en bezittingen en veel kinderen verloren één of beide ouders. Ook de industrie werd zwaar beschadigd. De mensen zijn gaan leven in de containers waar de hulpgoederen in werden vervoerd en hoopten dat binnen enkele jaren huizen en industrie weer opgebouwd zouden zijn. Helaas kon nieuw onafhankelijk Armenië de problemen niet oplossen. Het bouwen van huizen begon pas na dertien jaar.

Door de slechte economische omstandigheden is er nog steeds geen werk, dus ook geen geld om genoeg eten, brandstof en kleding te kopen. Veel kinderen groeien onder deze bizarre omstandigheden op. Het leven in Armenië is heel zwaar, vooral in de winter door de extreme kou.

De stichting Kinderhulp Armenië trekt zich het lot van de Armeense kinderen en hun familie erg aan en wil in de vorm van projecten financiële ondersteuning bieden.

Daarom is in 2006 “Stichting kinderhulp Armenië” opgericht. Om de hulp veilig en adequaat te kunnen verlenen heeft de ”Stichting Kinderhulp Armenië” contact gelegd met betrouwbare mensen in Gyumri en Lori, die samen de N-G-O (Non-Governmental-Organisation) vormen. Zij ondersteunen de stichting vanuit Armenië tegen een onkosten vergoeding. Met deze organisatie is de stichting een samenwerkingsverband aangegaan.

De “Stichting Kinderhulp Armenië” zorgt ervoor dat alle financiële middelen die zij ontvangt ook werkelijk bij de projecten in Armenië terecht komen. Elk boekjaar wordt financiële administratie geheel kosteloos gecontroleerd door administratiekantoor Advies & CO in Alkmaar.

Donaties aan de Stichting zijn aftrekbaar van de belasting. Stichting kinderhulp Armenië is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling onder het fiscaalnummer 817097132. Dat betekent dat u de stichting in uw testament kunt opnemen. Er is geen successierecht verschuldigd.

Wilt u de Stichting Kinderhulp Armenië” ondersteunen?
Een donatie aan de stichting kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27, t.n.v. “Stichting Kinderhulp Armenië”.
Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37128079. De Stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Laatste nieuws 29 mei 2023

Het is nog steeds een moeilijke tijd voor Armenië en ook in onze regio's. Gelukkig hadden en hebben we nog steeds een goed contact met onze contactpersonen ter plaatse en hebben we regelmatig nieuws uitgewisseld.

Nog steeds is er de oorlog met het buurland Azerbeidzjan. Het afgelopen jaar heeft het weer diepe sporen na gelaten in alle dorpen en steden in Armenië. Er is nog veel leed daar. Met name in de grensgebieden bij Goris. Het conflict laait daar steeds weer op. De contactpersonen houden ons op de hoogte.

We hebben via de directeur van de school in Snogh 2 jongens uitgekozen die een korte vakopleiding kunnen gaan doen via onze stichting en derhalve meer kans maken op een baan en een vervolgstudie, na hun dienstplicht. Ook kunnen ze hierdoor tijdens hun dienstplicht, zich daar ook mee bekwamen en ervaring opdoen. Het is een koksopleiding en chauffeur. Zo maken ze kans op een betere toekomst. Als u hier ook aan mee wil doen met een extra donatie dan kunnen we meer jongens een korte vakopleiding aanbieden.

Gelukkig zijn de scholen gewoon open en zijn onze regio ’s weer bezig met het leven van alledag. De komende zomer gaan we weer een vakantiekamp organiseren in de bergen bij Snogh. De burgermeester aldaar is erg actief en ondersteunt deze plannen volkomen. Ook in de regio bij Gyumri worden er plannen gemaakt voor zomerse uitstapjes. Uiteraard ziet u straks foto ’s hiervan op onze website.

Daarom vragen wij uw aandacht voor de zomerse activiteiten die dit jaar weer erg belangrijk zijn om de kinderen plezier te geven.

Elk jaar wordt er een zomerkamp georganiseerd door onze contactpersonen in de regio’s Gyumri en LoriIn hun eigen gebied zorgen zij met hulp van vrijwilligers ervoor, dat er zo’n 35 kinderen per regio gedurende 14 dagen onbezorgd kunnen genieten van een vakantie in het zomerkamp. Er wordt gezorgd voor goede voeding, rust, gezelligheid, sport en excursies. Dit is alleen maar mogelijk tijdens de zomerkampen. Bij de gezinnen thuis is er gedurende het jaar door, weinig te eten en moeten de kinderen zich zelf vermaken. Geld voor wat extra’s is er niet. Dit is het enige moment dat de kinderen vakantie hebben.

Heeft u de foto s van het vakantie kamp van afgelopen jaar gezien op onze website?

Het doel van dit project is om de kinderen een onbevangen en zorgeloos zomerkamp te geven in hun eigen omgeving. Dit alles kost veel geld.

Wij willen U vragen om eenmalig een bijdrage te geven, ten behoeve van de zomerkampen. Elke bijdrage, hoe klein of groot dan ook, zorgt ervoor dat de zomerkampen dit jaar weer door kunnen gaan.

Wilt u de zomer(daguitjes/kampen) ondersteunen? Een donatie of een periodieke donatie om de zomerkampen jaarlijks te doen plaatsvinden zijn uiterst welkom. Dat kan op rekening NL63 RABO 0127 1851 27 van de Stichting Kinderhulp Armenië onder vermelding van zomerkamp. De stichting is een ANBI instelling waardoor donaties aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Ook zoeken we nieuwe sponsor families, weet u iemand in uw omgeving die maandelijks een familie zou willen ondersteunen? Of wilt u een student financieel ondersteunen ? Laat het ons weten.

Een ander punt van aandacht is de vergrijzing onder de bestuursleden. 2 van onze leden naderen de 80 jaar. Is er iemand, u zelf of een bekende van u, die het leuk lijkt om bij ons in het bestuur te komen? Laat het ons weten……

Steun ons met een periodieke gift

Een periodieke gift die via een speciaal daarvoor bedoelde overeenkomst is vastgelegd en voor minimaal 5 jaar vaststaat is volledig, dus zonder toepassing van een drempel, aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Hoe werkt het?

  1. U zegt Stichting Kinderhulp Armenië jaarlijks een gift toe, voor een periode van 5 jaar of langer.
  2. U bepaalt zelf de hoogte van het giftbedrag. Voor deelname aan ons project “Families helpen families” is het jaarbedrag €192. Voor de projecten Zomerkamp en Studie bepaalt u zelf de hoogte van het giftbedrag.
  3. De toezegging wordt vastgelegd via een onderhandse schenkingsovereenkomst.
  4. Het giftbedrag geeft u op als aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  5. Zo betaalt de Belastingdienst tot 52 procent van uw schenking.
  6. Omdat u steun toezegt voor minimaal 5 jaar, zorgt uw schenking voor zekerheid in de financiële planning van de projecten van Stichting Kinderhulp Armenië.
  7. Uw gift komt 100% ten goede aan de projecten van Stichting Kinderhulp Armenië. Omdat ons goede doel is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt er door de Belastingdienst geen schenkbelasting geheven.

Hier kunt u de "Overeenkomst Periodieke Gift" downloden. Het ingevulde formulier kunt u printen en na ondertekening opsturen naar de penningmeester van de stichting Kinderhulp Armenië.

Fred Zonneveld, Nicolaas Beetskade 25, 1817EB Alkmaar

Uw deel van de overeenkomst wordt daarna ondertekend aan u retour gezonden.