Fotoalbum

Stichting Kinderhulp Armenië

In 1988 is Armenië getroffen door een zware aardbeving. Meer dan 25.000 mensen werden slachtoffer van deze aardbeving, ze verloren hun huis en bezittingen en veel kinderen verloren één of beide ouders. Ook de industrie werd zwaar beschadigd. De mensen zijn gaan leven in de containers waar de hulpgoederen in werden vervoerd en hoopten dat binnen twee jaar de stad en industrie weer opgebouwd zou zijn. Helaas kon nieuw onafhankelijk Armenië de problemen niet oplossen. Het bouwen van huizen begon pas na dertien jaar.

Door de slechte economische omstandigheden is er geen werk, dus ook geen geld om genoeg eten, brandstof en kleding te kopen. Veel kinderen groeien onder deze bizarre omstandigheden op. Het leven in Armenië is heel zwaar, vooral in de winter door de extreme kou.

De stichting Kinderhulp Armenië trekt zich het lot van de Armeense kinderen en hun familie erg aan en wil in de vorm van projecten financiële ondersteuning gaan bieden. Wilt u met een gift of donatie onze projecten ondersteunen, dan kunt u een bedrag storten op: rekening nummer NL63RABO0127185127, t.n.v. “Stichting Kinderhulp Armenië” o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen. De “Stichting Kinderhulp Armenië” is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37128079.

Lees meer...

 
 

Families helpen families

Het spreekt al een beetje voor zich. De bedoeling van dit project is dat een Nederlandse familie, een Armeense familie met kinderen financieel gaat ondersteunen. Het comité van de N-G-O selecteert in Armenië de families die voor hulp vanuit Nederland in aanmerking komen.

Lees meer...

 

Zomerkamp

De stichting gaat zich inzetten om een zomer vakantie kamp te realiseren voor kinderen. Bij veel gezinnen is vakantie niet mogelijk, omdat er gewoon geen geld is. Doel van dit project is de kinderen even zorgeloos en onbevangen te laten genieten van een vakantie in hun eigen omgeving.

Lees meer...

 

Studiefonds

In Armenië gaan de kinderen vanaf hun 6e naar school. Ze volgen dan de 1e t/m 10e klas. Op 16-jarige leeftijd verlaten ze de school met een certificaat. Met dit certificaat kunnen ze verder studeren op een instituut of universiteit. De hogere opleiding moet volledig zelf betaald worden.

Lees meer...